மாசு வாரியம் பட்டாசுகளுக்கு டெசிபல் வரம்பை நிர்ணயிக்கிறது
World News

மாசு வாரியம் பட்டாசுகளுக்கு டெசிபல் வரம்பை நிர்ணயிக்கிறது

புதுச்சேரி மாசு கட்டுப்பாட்டுக் குழு (பிபிசிசி), அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறையின் கீழ், தீபாவளியின் போது பட்டாசுகளுக்கான மேல் டெசிபல் (டிபி) வரம்பை நிர்ணயித்துள்ளது. ஒரு

Read more