தொழில்துறையினரின் அழுத்தத்திற்குப் பிறகு கனடா தனது டிரக்கர்களுக்கு COVID-19 தடுப்பூசி ஆணையை கைவிடுகிறது
World News

📰 தொழில்துறையினரின் அழுத்தத்திற்குப் பிறகு கனடா தனது டிரக்கர்களுக்கு COVID-19 தடுப்பூசி ஆணையை கைவிடுகிறது

கனடாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையே ஆண்டுதோறும் வர்த்தகம் செய்யப்படும் பொருட்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு CUS$650 பில்லியன் (US$511 பில்லியன்) சாலைகளில் பயணிப்பதால், டிரக்கிங் தொழில் முக்கியமானது. கனேடிய

Read more