பாலியல் துஷ்பிரயோக குற்றச்சாட்டில் திமோர்-லெஸ்டேவில் விசாரணையில் அமெரிக்க பூசாரி தள்ளுபடி செய்யப்பட்டார்
World News

பாலியல் துஷ்பிரயோக குற்றச்சாட்டில் திமோர்-லெஸ்டேவில் விசாரணையில் அமெரிக்க பூசாரி தள்ளுபடி செய்யப்பட்டார்

ஓகஸ், திமோர்-லெஸ்டே: அனாதைகள் மற்றும் வறிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த குழந்தைகளுக்கான தங்குமிடத்தில் இளம் சிறுமிகளை பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்த குற்றச்சாட்டை எதிர்கொள்ள செவ்வாய்க்கிழமை (பிப்ரவரி 23) ஒரு

Read more