பண்ணை கடன் 45 1.45 லட்சம் கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  2021-22 இல்: நபார்ட்
Tamil Nadu

பண்ணை கடன் 45 1.45 லட்சம் கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2021-22 இல்: நபார்ட்

2021-22 ஆம் ஆண்டுகளில் குறைந்தது 4 1.04 லட்சம் கோடி பயிர் கடன்களை வழங்குவதை தமிழகம் காணக்கூடும் என்று தேசிய வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி

Read more
நபார்ட் 45 3,457.14 கோடியை வெளியிட்டது.  UT க்கான சாத்தியமான-இணைக்கப்பட்ட திட்டம்
World News

நபார்ட் 45 3,457.14 கோடியை வெளியிட்டது. UT க்கான சாத்தியமான-இணைக்கப்பட்ட திட்டம்

தேசிய வேளாண்மை மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி வங்கி (நபார்ட்) 2021-22 ஆம் ஆண்டுக்கு புதுச்சேரி மத்திய பிரதேசத்திற்கான சாத்தியமான இணைக்கப்பட்ட கடன் திட்டத்தை (பிஎல்பி) நிர்ணயித்துள்ளது. 3,457.14

Read more