1.4 மில்லியன் குடும்பங்களில் கிட்டத்தட்ட பாதி திறந்த மின்சார சந்தை சில்லறை விற்பனையாளர்: எரிசக்தி சந்தை ஆணையம்
Singapore

300,000 க்கும் மேற்பட்ட எச்டிபி குடும்பங்கள் ஆற்றல் மற்றும் நீர் திறன் கொண்ட சாதனங்களை வாங்க மின்-வவுச்சர்களைப் பெறுகின்றன

சிங்கப்பூர்: தேசிய சுற்றுச்சூழல் நிறுவனத்தால் சனிக்கிழமை (நவம்பர் 28) தொடங்கப்பட்ட திட்டத்தின் கீழ், ஒன்று, இரண்டு மற்றும் மூன்று அறைகள் கொண்ட 300,000 க்கும் மேற்பட்ட எச்டிபி

Read more
பசுமை மற்றும் நிலைத்தன்மையுடன் இணைக்கப்பட்ட கடன்களை ஆதரிப்பதற்கான மானிய திட்டத்தை MAS அறிமுகப்படுத்துகிறது
Singapore

பசுமை மற்றும் நிலைத்தன்மையுடன் இணைக்கப்பட்ட கடன்களை ஆதரிப்பதற்கான மானிய திட்டத்தை MAS அறிமுகப்படுத்துகிறது

சிங்கப்பூர்: சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையம் (மாஸ்) ஒரு புதிய திட்டத்தின் கீழ் பசுமை மற்றும் நிலையான நிதியுதவியைப் பெறுவதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிகள் விரைவில் கூடுதல்

Read more
பொதுத்துறைக்கான நிலைத்தன்மை வழிகாட்டுதல்களைச் செயல்படுத்துவதற்கும் திருத்துவதற்கும் எம்.எஸ்.இ: கிரேஸ் ஃபூ
Singapore

பொதுத்துறைக்கான நிலைத்தன்மை வழிகாட்டுதல்களைச் செயல்படுத்துவதற்கும் திருத்துவதற்கும் எம்.எஸ்.இ: கிரேஸ் ஃபூ

சிங்கப்பூர்: பொதுத்துறைக்கான அதன் நிலைத்தன்மை வழிகாட்டுதல்களைச் செயல்படுத்துவதற்கும் திருத்துவதற்கும் இடையில் நிலைத்தன்மை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் (எம்.எஸ்.இ) செயல்பட்டு வருவதாக அதன் அமைச்சர் கிரேஸ் ஃபூ தெரிவித்தார்.

Read more