வர்ணனை: தொழில்நுட்பமயமாக்கலை கட்டாயப்படுத்துவதற்கு பதிலாக டிஜிட்டல்மயமாக்கல் இயக்கத்தில் மூத்தவர்களை ஊக்குவிக்கவும்
Singapore

வர்ணனை: தொழில்நுட்பமயமாக்கலை கட்டாயப்படுத்துவதற்கு பதிலாக டிஜிட்டல்மயமாக்கல் இயக்கத்தில் மூத்தவர்களை ஊக்குவிக்கவும்

சிங்கப்பூர்: 2020 ஐ வருடாந்திர ஹரிபிலிஸ் அல்லது பேரழிவு அல்லது துரதிர்ஷ்டம் என்று பெயரிடுவதில் சிறிதளவு சர்ச்சை இருக்கும். உலக சுகாதார அமைப்பின் (WHO) கருத்துப்படி, கடந்த

Read more
வர்ணனை: என் உடன்பிறப்புகளுடன் நெருக்கமாக வாழ்வது ஏன் எனக்கு வேலை செய்கிறது
Singapore

வர்ணனை: என் உடன்பிறப்புகளுடன் நெருக்கமாக வாழ்வது ஏன் எனக்கு வேலை செய்கிறது

சிங்கப்பூர்: 2007 ஆம் ஆண்டில் நானும் என் மனைவியும் எங்கள் BTO பிளாட் குறித்து முடிவு செய்தபோது, ​​நாங்கள் தேர்வு செய்ய சில வழிகள் இருந்தன. முதிர்ச்சியடையாத

Read more