மரம் வெட்டுதல்: கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் செயல்முறைகளை வெளிப்படையானதாக மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறது
India

மரம் வெட்டுதல்: கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் செயல்முறைகளை வெளிப்படையானதாக மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறது

வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டுவருவதற்கான சில நடவடிக்கைகளை பரிந்துரைத்து, கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் புதன்கிழமை, துயரங்களை வெட்டுவதற்கு அனுமதி கோரும் விண்ணப்பங்களின் விவரங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட இணையதளத்தில் மர அதிகாரியால் பதிவேற்ற

Read more