Sri Lanka

விமானப்படை அகாடமி சீனா வளைகுடாவில் பெண் விமானிகளின் முதல் தொகுதி ஆணையிடப்பட்டு சிறகுகளை எடுத்தது

இலங்கை விமானப்படை 61 வது அதிகாரிகளின் கேடட், 13 வது லேடி ஆபீசர் கேடட் இன்டேக், 33 வது மற்றும் 34 வது கோட்டலவாலா பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழக

Read more