மேலும் COVID-19 படுக்கைகளை வழங்கவும்: கெஜ்ரிவால் மையத்திற்கு
India

மேலும் COVID-19 படுக்கைகளை வழங்கவும்: கெஜ்ரிவால் மையத்திற்கு

நகரத்தில் புதிய COVID-19 வழக்குகள் மேலதிக போக்கைக் காட்டியுள்ள நிலையில், உத்தியோகபூர்வ கணிப்புகளின்படி, 4,900 படுக்கைகளின் “பற்றாக்குறை” இருப்பதால், குறைந்தபட்சம் 1,092 கூடுதல் படுக்கைகளை மனிதவளத்துடன் வழங்குமாறு

Read more