சர்வதேச போதைப்பொருள் மோசடி வழக்கில் ஹேக்கரை கர்நாடகா சிசிபி கைது செய்கிறது
India

சர்வதேச போதைப்பொருள் மோசடி வழக்கில் ஹேக்கரை கர்நாடகா சிசிபி கைது செய்கிறது

ஜெயநகரைச் சேர்ந்த மென்பொருள் பொறியாளர் தரவைப் பெறுவதற்காக தளங்களை ஹேக் செய்து மோசடிக்கு நிதியளிப்பதற்காக பிட்காயின்களுக்கு விற்றார் தரவுகளையும் பணத்தையும் திருடுவதற்காக வலைத்தளங்களை ஹேக் செய்ததாகக் கூறப்படும்

Read more