ப்ரா மற்றும் சாவியைத் திருடியது, குடியிருப்பு முகவரி மாற்றத்தைப் புகாரளிக்கத் தவறியது
Singapore

ப்ரா மற்றும் சாவியைத் திருடியது, குடியிருப்பு முகவரி மாற்றத்தைப் புகாரளிக்கத் தவறியது

சிங்கப்பூர்: வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 19) ஒரு நபர் வீட்டை உடைத்து, குடியிருப்பு முகவரி மாற்றத்தை தெரிவிக்க தவறியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது. வீட்டு உடைப்பு குற்றத்திற்காக, 28 வயதான

Read more