KAS அதிகாரிக்கு எதிரான விசாரணையில் ED மற்றும் IT துறை சேர வாய்ப்புள்ளது
World News

KAS அதிகாரிக்கு எதிரான விசாரணையில் ED மற்றும் IT துறை சேர வாய்ப்புள்ளது

ஊழல் தடுப்பு பணியகம் (ஏசிபி) விகிதாசார சொத்து வழக்கில் சோதனைகளை நடத்திய பின்னர் ஸ்கேனரின் கீழ் இருக்கும் கேஏஎஸ் அதிகாரி பி.சுதா மீதான விசாரணையில் அமலாக்க இயக்குநரகம்

Read more