இந்தியாவில் பறவைக் காய்ச்சல் வெடித்தது பற்றி
World News

இந்தியாவில் பறவைக் காய்ச்சல் வெடித்தது பற்றி

ஏவியன் காய்ச்சல் வெடித்தது நாடு முழுவதும் பல ஆயிரம் பறவைகளை பாதித்துள்ளது. ஜனவரி முதல் வாரத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான பறவைகள் அசாதாரணமாக இறந்ததாக அறிக்கைகள் அடையாளம் காணப்பட்டன. பறவைக் காய்ச்சல் என்று பொதுவாக அழைக்கப்படும் ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸா என்பது பலவிதமான பறவைகளை பாதிக்கும் மிகவும் தொற்று வைரஸ் நோயாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *