ஐரோப்பா வெள்ளம் உமிழ்வைக் கட்டுப்படுத்தவும் மாற்றியமைக்கவும் தேவை என்பதைக் காட்டுகிறது என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்
World News

ஐரோப்பா வெள்ளம் உமிழ்வைக் கட்டுப்படுத்தவும் மாற்றியமைக்கவும் தேவை என்பதைக் காட்டுகிறது என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்

பிரஸ்ஸல்ஸ்: ஐரோப்பிய ஒன்றியம் காலநிலை மாற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்த பில்லியன் கணக்கான யூரோக்களைச் செலவழிக்கும் திட்டங்களை அறிவித்ததைப் போலவே, ஜேர்மனியிலும் அருகிலுள்ள நாடுகளிலும் பாரிய மேகங்கள் கூடி, முன்னோடியில்லாத வகையில் புயலை கட்டவிழ்த்து விட்டன. போதுமான எச்சரிக்கைகள் இருந்தபோதிலும், அரசியல்வாதிகள் மற்றும் வானிலை ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *