தலிபான்கள் பொய் சொல்கிறார்கள், பிரான்ஸ் வெளியுறவு அமைச்சர் கூறுகிறார்
World News

தலிபான்கள் பொய் சொல்கிறார்கள், பிரான்ஸ் வெளியுறவு அமைச்சர் கூறுகிறார்

பாரிஸ்: தலிபான்கள் பொய் சொல்கிறார்கள் மற்றும் பிரான்ஸ் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட அரசாங்கத்துடன் எந்த உறவையும் கொண்டிருக்காது என்று வெளியுறவு அமைச்சர் ஜீன்-யெவ்ஸ் லெ ட்ரியன் சனிக்கிழமை (செப் 11) ஞாயிற்றுக்கிழமை கத்தாரில் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து எதிர்காலத்தில் வெளியேறுவது பற்றி பேசுவதற்கு முன் கூறினார்.

“அவர்கள் சில வெளிநாட்டினரையும் ஆப்கானியர்களையும் சுதந்திரமாக வெளியேற அனுமதிப்பதாகச் சொன்னார்கள்.

“இந்த அரசாங்கத்துடன் எந்த விதமான உறவையும் அங்கீகரிக்கவோ அல்லது வைத்திருக்கவோ பிரான்ஸ் மறுக்கிறது. தாலிபான்களிடம் இருந்து எங்களுக்கு நடவடிக்கைகள் தேவை, அவர்களுக்கு சில பொருளாதார மூச்சு வெளி மற்றும் சர்வதேச உறவுகள் தேவைப்படும். அது அவர்களுடையது.”

பாரிஸ் ஏறக்குறைய 3,000 பேரை வெளியேற்றியதுடன், தலிபான்களுடன் தொழில்நுட்பப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது.

ஞாயிற்றுக்கிழமை கத்தார் தலைநகர் தோஹாவுக்குச் செல்லும் லீ ட்ரியன், ஆப்கானிஸ்தானில் பிரான்சுடனான உறவுகளுடன் இன்னும் சில பிரெஞ்சு நாட்டவர்கள் மற்றும் சில நூறு ஆப்கானியர்கள் இருப்பதாகக் கூறினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *